A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

a háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési önkormányzatok részére biztosítandó támogatás érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vállalható kötelezettségek felső korlátjának megállapításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 286 463 000 000 forintban állapítja meg;

2. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 242 294 000 000 forintban állapítja meg;

3. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 225 735 000 000 forintban állapítja meg;

4. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 117 111 000 000 forintban állapítja meg;

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési önkormányzatok részére az általuk ellátott közvilágítási, az óvodai működtetési, a bölcsődei ellátási, szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó támogatási döntéseket az 1-4. pontban meghatározott kötelezettségvállalási korlátok mellett hozza meg.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal