A jogszabály mai napon ( 2024.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2023. (XII. 13.) EM rendelet

a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes.

(2) A nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó

a) közműves ivóvízellátás

aa) alapdíjának,

ab) fogyasztással arányos díjának,

b) közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

ba) alapdíjának és

bb) fogyasztással arányos díjának

mértékét az 1. melléklet határozza meg.

(3) Az 1. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

2. § Nem alkalmazhat alapdíjat a víziközmű-szolgáltató arra a vízmérőre, amely kizárólagosan tűzivíz ellátására áll rendelkezésre, és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 

1. melléklet a 25/2023. (XII. 13.) EM rendelethez

A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díjai

1. Közműves ivóvízellátás

A B C
1 Átfolyási átmérő
[mm]
Alapdíj
[Ft/bekötés/hó]
Fogyasztással arányos díj
[Ft/m3]
2 13 841
3 20 1 991
4 25 3 110
5 30 4 479
6 40 7 963
7 50 12 442
8 65 21 027 576
9 80 31 851
10 100 49 768
11 125 77 762
12 150 111 977
13 200 199 071
14 250 311 048
15 300 447 909
16 300 < 609 654

2. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

A B C
1 Átfolyási átmérő
[mm]
Alapdíj
[Ft/bekötés/hó]
Fogyasztással arányos díj
[Ft/m3]
2 13 1 661
3 20 3 932
4 25 6 144
5 30 8 848
6 40 15 729
7 50 24 576
8 65 41 534
9 80 62 916 881
10 100 98 306
11 125 153 603
12 150 221 188
13 200 393 224
14 250 614 412
15 300 884 753
16 300 < 1 204 247

3. Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér az 1. és a 2. pontban foglalt táblázat A oszlopában meghatározott értéktől, az alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.