A jogszabály mai napon ( 2024.05.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1136/2023. (IV. 12.) Korm. határozat

COVID-19-vakcina Nicaraguai Köztársaság részére történő adományozásáról

A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetre,

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 842 400 adag felnőtt Comirnaty (Pfizer), 200 400 adag gyermek Comirnaty (Pfizer) oltóanyag (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról a Nicaraguai Köztársaság részére;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy - a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával - gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Nicaraguai Köztársaság kijelölt képviselőjével, ezt követően - a belügyminiszter bevonásával - gondoskodjon a 2. pont szerint rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter belügyminiszter

Határidő: azonnal