A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényt (a továbbiakban: Szátv.) az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § A Szátv. 8. § (2) bekezdése szerinti kedvezményt kell biztosítani a gyermeknek 6 éves korától a 14. életéve betöltéséig a helyközi közlekedésben.

3. § (1) A Szátv. 8. § (3) bekezdésében foglalt kedvezményt 100%-os belföldi helyközi utazási kedvezményként kell biztosítani.

(2) A Szátv. 8. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt kedvezményt évente 12 alkalommal kell biztosítani.

(3) A Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt kedvezmény előzetes bejelentés alapján vehető igénybe.

4. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.