A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2024. (III. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 134. §-át és 265. § (1) és (2) bekezdését az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója – át nem ruházható hatáskörben – személyi illetményt állapíthat meg a Kit. 13/B. § (5) bekezdése szerinti szervezeti egységhez tartozó álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő részére. Személyi illetmény bármely álláshelyen megállapítható, függetlenül annak besorolásától.

(3) A személyi illetményt egy összegben kell megállapítani, és visszavonásig érvényes, azzal, hogy azt évente – február utolsó napjáig – felül kell vizsgálni.

(4) A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

(5) A személyi illetmény visszavonása esetén az érintett kormánytisztviselő illetményét meg kell állapítani a Kit. 134. §-a és 265. §-a szerint.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2)–(5) bekezdését az e rendelet hatálybalépése napján fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyra is alkalmazni kell.