A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

95/2024. (V. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően az adó mértéke a tiszta növényi olajat előállító által a Jöt. 117. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiségben és célra felhasznált tiszta növényi olaj esetében a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 10 százaléka, a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 9,5 százaléka.

2. § A Jöt. 117. § (1) bekezdésétől eltérően a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti esetben a megfizetett adó 90 százaléka, a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a megfizetett adó 90,5 százaléka igényelhető vissza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A tiszta növényi olajat előállító által megfizetendő adó mértékére az e rendelet 1. §-ával, valamint a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető adó mértékére az e rendelet 2. §-ával megállapított rendelkezéseket 2024. május 1-jétől kell alkalmazni.