Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.09.23.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről * 

ELSŐ RÉSZ * 

I. FEJEZET * 

1-3. * 

1-5. § * 

MÁSODIK RÉSZ * 

II. FEJEZET * 

4-13. * 

6-19. § * 

III. FEJEZET * 

20-21. § * 

IV. FEJEZET * 

14-15. * 

22-26. § * 

HARMADIK RÉSZ

AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

27. § * 

V. FEJEZET * 

16-20. * 

28-35. § * 

VI. FEJEZET

A KIRENDELÉS

36. § * 

37. § * 

38. § * 

VII. FEJEZET * 

21-29. * 

39-53. § * 

VIII. FEJEZET * 

54-56. § * 

NEGYEDIK RÉSZ * 

IX-X. FEJEZET * 

57-61. § * 

XI. FEJEZET * 

62-63. § * 

30-31. * 

64-65. § * 

XII-XIII. FEJEZET * 

66-72. § * 

XIV. FEJEZET * 

73. § * 

32-33. * 

74-78. § * 

XV-XVII. FEJEZET * 

79-86. § * 

ÖTÖDIK RÉSZ * 

XVIII. FEJEZET * 

87-88. § * 

34-40. * 

89-100. § * 

XIX. FEJEZET * 

101-103. § * 

XX. FEJEZET * 

104. § * 

41-42. * 

105-106. § * 

HATODIK RÉSZ * 

43-65. * 

107-143. § * 

HETEDIK RÉSZ * 

XXI. FEJEZET * 

144. § * 

66-68. * 

145-151. § * 

XXII. FEJEZET * 

152-154. § * 

XXIII. FEJEZET * 

155-156. § * 

69-71. * 

157-160. § * 

XXIV. FEJEZET * 

161. § * 

72-76. * 

162-169. § * 

XXV. FEJEZET * 

170. § * 

77-88. * 

171-188. § * 

XXVI-XXVIII. FEJEZET * 

189-196. § * 

NYOLCADIK RÉSZ * 

197-204. § * 

KILENCEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

89. Felhatalmazó rendelkezések

205. § * 

206. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a)-e) * 

f) * 

rendeletben szabályozza.

90. Hatályba léptető rendelkezések

207. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 206. § f) pont és a 208. § (1)-(32) bekezdés 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1-36. §, a 38-205. §, a 206. § a)-e) pont, a 92. alcím és a 210. § a)-c) pont és az 1. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 37. § és a 210. § d) pont 2018. július 1-jén lép hatályba.

91. Átmeneti rendelkezések

208. § (1)-(32) * 

(33) Az ügyvédi kamarák az Eüsztv. 109. § (3) bekezdése szerinti információátadási szabályzataikat a 2018. január 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelő tartalommal 2017. október 1-ig kötelesek a Felügyeletnek véleményezés céljából megküldeni.

92. * 

209. § * 

93. Hatályon kívül helyező rendelkezések

210. § Hatályát veszti

a)-c) * 

d) * 

1. melléklet a 2017. évi LXXVIII. törvényhez *