Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Hatály: közlönyállapot (2017.XI.23.)
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a következő 15/C. §-sal egészül ki:

„15/C. § (1) Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg

a) a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, intézményvezető ápoló),

b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),

c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és

d) az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott

közalkalmazottat.

(2) Az egészségügyi kiegészítő pótlék - a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott - összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az egészségügyi kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) Az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 7. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.”

2. § (1) A Kjt. vhr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kjt. vhr. a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Kjt. vhr. 7. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2018. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sorszám Közalkalmazotti Fizetési osztály
jogviszonyban töltött idő A B C D E F G H I J
1. 0-1 év között 6 000 6 100 6 300 6 400 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000
2. 1-2 év között 6 000 6 100 6 300 6 400 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000
3. 2-3 év között 6 000 6 100 6 300 6 400 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000
4. 3-4 év között 6 400 6 500 6 700 6 800 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000
5. 4-5 év között 6 400 6 500 6 700 6 800 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050
6. 5-6 év között 6 400 6 500 6 700 6 800 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050
7. 6-7 év között 6 800 6 900 7 100 7 200 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050
8. 7-8 év között 6 800 6 900 7 100 7 200 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050
9. 8-9 év között 6 800 6 900 7 100 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 77 650
10. 9-10 év között 7 200 7 300 7 500 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 71 205
11. 10-11 év között 7 200 7 300 7 500 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 71 205
12. 11-12 év között 7 200 7 300 7 500 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 71 205
13. 12-13 év között 7 600 7 700 7 900 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 90 371 72 339
14. 13-14 év között 7 600 7 700 7 900 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 90 371 72 339
15. 14-15 év között 7 600 7 700 7 900 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 90 371 72 339
16. 15-16 év között 8 000 8 100 8 300 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 83 786 60 751
17. 16-17 év között 8 000 8 100 8 300 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 99 801 76 766
18. 17-18 év között 8 000 8 100 8 300 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 99 801 76 766
19. 18-19 év között 8 400 8 500 8 700 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 89 151 67 496
20. 19-20 év között 8 400 8 500 8 700 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 89 151 67 496
21. 20-21 év között 8 400 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 114 859 97 624 75 969
22. 21-22 év között 8 800 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 112 764 86 974 66 313
23. 22-23 év között 8 800 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 112 764 86 974 66 313
24. 23-24 év között 8 800 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 112 764 86 974 66 313
25. 24-25 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 113 620 89 022 67 225
26. 25-26 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 113 620 89 022 67 225
27. 26-27 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 113 620 89 022 67 225
28. 27-28 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 103 907 80 502 57 568
29. 28-29 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 111 295 122 093 98 687 75 754
30. 29-30 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 111 295 122 093 98 687 75 754
31. 30-31 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 106 693 113 675 90 167 66 097
32. 31-32 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 106 693 113 675 90 167 66 097
33. 32-33 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 118 301 113 699 131 860 108 353 84 283
34. 33-34 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 117 326 105 761 123 443 99 833 74 627
35. 34-35 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 117 326 105 761 123 443 99 833 74 627
36. 35-36 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 117 326 105 761 123 443 99 833 74 627
37. 36-37 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 117 987 105 804 133 211 108 078 81 997
38. 37-38 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 117 987 105 804 133 211 108 078 81 997
39. 38-39 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 117 987 105 804 133 211 108 078 81 997
40. 39-40 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 110 667 97 867 124 793 98 138 71 182
41. 40-41 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 124 993 112 193 142 979 116 324 89 367
42. 41-42 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 124 993 112 193 142 979 116 324 89 367
43. 42-43 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 117 673 104 255 134 561 106 384 78 552
44. 43-44 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 117 673 104 255 134 561 106 384 78 552
45. 44-45 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 131 998 118 581 152 747 124 569 96 738
46. 45-46 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 124 678 110 643 144 329 114 629 85 923
47. 46-47 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 124 678 110 643 144 329 114 629 85 923
48. 47-48 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 124 678 110 643 144 329 114 629 85 923
49. 48 év felett 25 200 38 216 38 216 50 204 51 822 137 105 122 453 154 097 122 875 93 293

2. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi kiegészítő pótlék összege

I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám Közalkalmazotti Fizetési osztály
jogviszonyban töltött idő A B C D E F G H I J
1. 0-1 év között - - - - - - 660 - 201 16 664
2. 1-2 év között - - - - - - 660 - 201 16 664
3. 2-3 év között - - - - - - 660 - 201 16 664
4. 3-4 év között - - - - - 1 426 9 083 5 944 11 687 29 682
5. 4-5 év között - - - - - - 823 - - 14 632
6. 5-6 év között - - - - - - 823 - - 14 632
7. 6-7 év között - - - - - 823 9 247 1 614 8 123 27 649
8. 7-8 év között - - - - - 823 9 247 1 614 8 123 27 649
9. 8-9 év között - - - - - - 3 052 - - 19 049
10. 9-10 év között - - - - - 2 286 11 475 3 734 11 009 32 067
11. 10-11 év között - - - - - 2 286 11 475 3 734 11 009 32 067
12. 11-12 év között - - - - - 2 286 11 475 3 734 11 009 32 067
13. 12-13 év között - - - - - 3 748 13 703 1 734 9 774 32 364
14. 13-14 év között - - - - - 3 748 13 703 1 734 9 774 32 364
15. 14-15 év között - - - - - 3 748 13 703 1 734 9 774 32 364
16. 15-16 év között - - - - 3 321 11 406 22 126 12 454 21 260 45 381
17. 16-17 év között - - - - 190 5 469 16 189 5 245 29 366
18. 17-18 év között - - - - 190 5 469 16 189 5 245 29 366
19. 18-19 év között - - - - 5 550 13 126 24 612 7 160 16 731 42 384
20. 19-20 év között - - - - 5 550 13 126 24 612 7 160 16 731 42 384
21. 20-21 év között - - - - 2 419 10 286 8 258 33 911
22. 21-22 év között - - - - 7 779 6 458 18 710 9 407 19 745 46 929
23. 22-23 év között - - - - 7 779 6 458 18 710 9 407 19 745 46 929
24. 23-24 év között - - - - 7 779 6 458 18 710 9 407 19 745 46 929
25. 24-25 év között - - - - 9 695 10 742 9 560 20 663 49 378
26. 25-26 év között - - - - 9 695 10 742 9 560 20 663 49 378
27. 26-27 év között - - - - 9 695 10 742 9 560 20 663 49 378
28. 27-28 év között - - - - 15 055 5 381 19 165 20 280 32 149 62 396
29. 28-29 év között - - - - 10 672 10 674 2 094 13 964 44 210
30. 29-30 év között - - - - 10 672 10 674 2 094 13 964 44 210
31. 30-31 év között - - - - 16 033 4 548 19 097 12 815 25 450 57 229
32. 31-32 év között - - - - 16 033 4 548 19 097 12 815 25 450 57 229
33. 32-33 év között - - - 11 337 12 091 7 264 39 043
34. 33-34 év között - - - - 16 697 5 199 20 514 5 350 18 750 52 060
35. 34-35 év között - - - - 16 697 5 199 20 514 5 350 18 750 52 060
36. 35-36 év között - - - - 16 697 5 199 20 514 5 350 18 750 52 060
37. 36-37 év között - - - - 20 628 4 876 20 957 12 051 46 893
38. 37-38 év között - - - - 20 628 4 876 20 957 12 051 46 893
39. 38-39 év között - - - - 20 628 4 876 20 957 - 12 051 46 893
40. 39-40 év között - - - - 25 988 12 533 29 380 8 606 23 538 59 910
41. 40-41 év között - - - - 24 406 - 15 054 - 5 352 41 725
42. 41-42 év között - - - - 24 406 - 15 054 - 5 352 41 725
43. 42-43 év között - - - - 29 767 5 865 23 478 1 141 16 838 54 743
44. 43-44 év között - - - - 29 767 5 865 23 478 1 141 16 838 54 743
45. 44-45 év között - - - - 25 071 - 9 152 - - 36 557
46. 45-46 év között - - - - 30 547 - 17 786 - 10 482 49 978
47. 46-47 év között - - - - 30 547 - 17 786 - 10 482 49 978
48. 47-48 év között - - - - 30 547 - 17 786 - 10 482 49 978
49. 48 év felett - - - - 31 445 - 6 889 - 4 480 45 630

II. Orvosok egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám Közalkalmazotti jogviszonyban Fizetési osztály
töltött idő H I J
1. 0-1 év között 20 820 220 320 232 820
2. 1-2 év között 20 820 220 320 232 820
3. 2-3 év között 20 820 220 320 232 820
4. 3-4 év között 27 320 226 720 242 120
5. 4-5 év között 12 270 211 670 227 070
6. 5-6 év között 12 270 211 670 227 070
7. 6-7 év között 18 770 219 870 238 670
8. 7-8 év között 18 770 219 870 238 670
9. 8-9 év között 10 170 211 270 230 070
10. 9-10 év között 16 570 220 470 241 570
11. 10-11 év között 16 570 220 470 241 570
12. 11-12 év között 16 570 220 470 241 570
13. 12-13 év között 10 349 218 349 240 449
14. 13-14 év között 10 349 218 349 240 449
15. 14-15 év között 10 349 218 349 240 449
16. 15-16 év között 18 149 229 049 252 049
17. 16-17 év között 2 134 213 034 236 034
18. 17-18 év között 2 134 213 034 236 034
19. 18-19 év között 11 834 223 634 245 334
20. 19-20 év között 11 834 223 634 245 334
21. 20-21 év között 3 361 215 161 236 861
22. 21-22 év között 13 061 225 861 246 461
23. 22-23 év között 13 061 225 861 246 461
24. 23-24 év között 13 061 225 861 246 461
25. 24-25 év között 12 193 223 793 245 593
26. 25-26 év között 12 193 223 793 245 593
27. 26-27 év között 12 193 223 793 245 593
28. 27-28 év között 21 893 232 293 255 293
29. 28-29 év között 3 707 214 108 237 107
30. 29-30 év között 3 707 214 108 237 107
31. 30-31 év között 12 108 222 608 246 708
32. 31-32 év között 12 108 222 608 246 708
33. 32-33 év között - 204 422 228 522
34. 33-34 év között 2 422 213 022 238 222
35. 34-35 év között 2 422 213 022 238 222
36. 35-36 év között 2 422 213 022 238 222
37. 36-37 év között - 204 737 230 837
38. 37-38 év között - 204 737 230 837
39. 38-39 év között - 204 737 230 837
40. 39-40 év között 1 037 214 637 241 637
41. 40-41 év között - 196 451 223 452
42. 41-42 év között - 196 451 223 452
43. 42-43 év között - 206 436 234 268
44. 43-44 év között - 206 436 234 268
45. 44-45 év között - 188 251 216 082
46. 45-46 év között - 198 191 226 897
47. 46-47 év között - 198 191 226 897
48. 47-48 év között - 198 191 226 897
49. 48 év felett - 189 945 219 527

3. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

1. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. számú mellékletének I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám Közalkalmazotti Fizetési osztály
jogviszonyban töltött idő A B C D E F G H I J
1. 0-1 év között - - - - 125 11 350 18 793 13 601 18 977 36 757
2. 1-2 év között - - - - 125 11 350 18 793 13 601 18 977 36 757
3. 2-3 év között - - - - 125 11 350 18 793 13 601 18 977 36 757
4. 3-4 év között - - - - 5 914 19 620 27 890 25 179 31 382 50 816
5. 4-5 év között - - - - 2 783 11 360 19 630 10 129 16 332 35 766
6. 5-6 év között - - - - 2 783 11 360 19 630 10 129 16 332 35 766
7. 6-7 év között 937 - - - 8 572 19 630 28 727 21 707 28 737 49 825
8. 7-8 év között 937 - - - 8 572 19 630 28 727 21 707 28 737 49 825
9. 8-9 év között 937 - - - 5 441 13 435 22 532 13 107 20 137 41 225
10. 9-10 év között 2 245 - - - 11 230 21 705 31 629 24 685 32 542 55 284
11. 10-11 év között 2 245 - - - 11 230 21 705 31 629 24 685 32 542 55 284
12. 11-12 év között 2 245 - - - 11 230 21 705 31 629 24 685 32 542 55 284
13. 12-13 év között 3 553 - - - 13 888 23 780 34 531 23 542 32 226 56 622
14. 13-14 év között 3 553 - - - 13 888 23 780 34 531 23 542 32 226 56 622
15. 14-15 év között 3 553 - - - 13 888 23 780 34 531 23 542 32 226 56 622
16. 15-16 év között 4 861 - - 2 040 19 677 32 050 43 628 35 120 44 631 70 681
17. 16-17 év között 4 861 - - - 16 546 26 113 37 691 19 105 28 616 54 666
18. 17-18 év között 4 861 - - - 16 546 26 113 37 691 19 105 28 616 54 666
19. 18-19 év között 6 169 - - 2 217 22 335 34 383 46 788 30 683 41 021 68 726
20. 19-20 év között 6 169 - - 2 217 22 335 34 383 46 788 30 683 41 021 68 726
21. 20-21 év között 6 169 - - - 19 204 20 057 32 462 22 210 32 548 60 253
22. 21-22 év között 7 477 - - 2 394 24 993 28 327 41 559 33 788 44 953 74 312
23. 22-23 év között 7 477 - - 2 394 24 993 28 327 41 559 33 788 44 953 74 312
24. 23-24 év között 7 477 - - 2 394 24 993 28 327 41 559 33 788 44 953 74 312
25. 24-25 év között 6 696 - - 2 258 27 338 20 206 34 265 34 798 46 790 77 803
26. 25-26 év között 6 696 - - 2 258 27 338 20 206 34 265 34 798 46 790 77 803
27. 26-27 év között 6 696 - - 2 258 27 338 20 206 34 265 34 798 46 790 77 803
28. 27-28 év között 8 404 - 2 309 5 566 33 127 28 476 43 362 46 376 59 195 91 862
29. 28-29 év között 6 304 - - 1 183 28 744 19 985 34 871 28 190 41 010 73 676
30. 29-30 év között 6 304 - - 1 183 28 744 19 985 34 871 28 190 41 010 73 676
31. 30-31 év között 8 012 - 822 4 491 34 533 28 255 43 968 39 770 53 415 87 736
32. 31-32 év között 8 012 - 822 4 491 34 533 28 255 43 968 39 770 53 415 87 736
33. 32-33 év között 5 650 - - - 29 837 21 249 36 962 21 585 35 229 69 550
34. 33-34 év között 7 358 - - 3 103 35 626 29 519 46 059 33 162 47 634 83 609
35. 34-35 év között 7 358 - - 3 103 35 626 29 519 46 059 33 162 47 634 83 609
36. 35-36 év között 7 358 - - 3 103 35 626 29 519 46 059 33 162 47 634 83 609
37. 36-37 év között 6 703 - - 1 714 39 986 29 808 47 177 26 555 41 854 79 483
38. 37-38 év között 6 703 - - 1 714 39 986 29 808 47 177 26 555 41 854 79 483
39. 38-39 év között 6 703 - - 1 714 39 986 29 808 47 177 26 555 41 854 79 483
40. 39-40 év között 8 411 - 26 5 022 45 775 38 078 56 273 38 133 54 259 93 542
41. 40-41 év között 6 049 - - 326 44 193 23 752 41 947 19 947 36 073 75 357
42. 41-42 év között 6 049 - - 326 44 193 23 752 41 947 19 947 36 073 75 357
43. 42-43 év között 7 757 - - 3 634 49 982 32 023 51 045 31 526 48 478 89 416
44. 43-44 év között 7 757 - - 3 634 49 982 32 023 51 045 31 526 48 478 89 416
45. 44-45 év között 5 394 - - - 45 286 17 698 36 719 13 340 30 293 71 230
46. 45-46 év között 7 118 - - 2 295 51 201 26 166 46 043 25 254 43 069 85 725
47. 46-47 év között 7 118 - - 2 295 51 201 26 166 46 043 25 254 43 069 85 725
48. 47-48 év között 7 118 - - 2 295 51 201 26 166 46 043 25 254 43 069 85 725
49. 48 év felett 6 501 - - 1 006 52 546 15 091 35 855 19 330 38 041 82 483