24/2000. (IX. 18.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest Főváros XIII. kerület Meder utca - Váci út - Cserhalom utca - Rákos-patak által határolt terület építési szabályzatáról *