2/2001. (I. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest, XIII. kerület Hajdú utca - Fáy utca - Csizma utca - Frangepán utca által határolt terület helyi építési szabályzatáról *