9/2001. (III. 26.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a XIII. kerületi Emlékhelyről

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 28.) Főv. Kgy. számú rendelete 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja a következő rendeletét.

A XIII. kerületi Emlékhely alapításáról és annak céljáról

1. § (1) A Képviselő-testület Magyarország államiságának 1000 éves évfordulója tiszteletére a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen, a Béke téren kerületi emlékhelyet hoz létre XIII. kerületi Emlékhely (továbbiakban: Kerületi Emlékhely) elnevezéssel.

(2) *  A Kerületi Emlékhely létrehozásának célja, hogy Magyarország nemzeti ünnepei, hivatalos állami ünnepe, a XIII. kerület történeti és egyéb ünnepi megemlékezései, rendezvényei, kiemelt kulturális eseményei megrendezésének méltó helyszínéül szolgáljon.

A Kerületi Emlékhely leírása és területének kijelölése

2. § (1) A Kerületi Emlékhely 21 m átmérőjű, 2.40 m magas földdomb, valamint az azt körülölelő egyedi tervezésű zöldterület.

(2) A Kerületi Emlékhely központjában az Őshajó című képzőművészeti alkotás áll, amelynek megtekintésére az erre a célra kialakított lépcső szolgál.

(3) A Kerületi Emlékhely része a két 6 m magasságú zászlótartó rúd és a művészi kialakítású koszorúzó hely.

A Kerületi Emlékhely használata

3. § (1) A Kerületi Emlékhely nyitott, azt bárki térítésmentesen megtekintheti.

(2) A Kerületi Emlékhelyen nem helyezhető el:

a) országgyűlési és önkormányzati képviselői választási plakát, falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma - környezetvédelmi okokból;

b) plakát, falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma.

(3) A Kerületi Emlékhely Őshajó című képzőművészeti alkotása a rendezvények, megemlékezések alkalmával szónoklat megtartására nem engedélyezett.

4. § * 

5. § * 

6. § *  A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint az emlékhely rendben tartására megállapodás köthető.

7. § E rendelet 2001. június 1-jén lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k
jegyző polgármester