29/2001. (IX. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Lomb utca - Forgách utca - Teve utca - Rozsnyai utca által határolt terület építési szabályzatáról *