5/2002. (III. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Teve utca - Fáy utca - Röppentyű utca - Frangepán utca által határolt terület építési szabályzatáról *