36/2003. (IX. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Róbert Károly krt.- Hajdú utca - Gömb utca - Szegedi út - Csata utca - Kartács utca - Üteg utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéről *