37/2003. (IX. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Röppentyű utca - Frangepán utca - Hajdú utca - Petneházy utca által határolt terület építési szabályzatáról *