8/2004. (III. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Lomb utca - Forgách utca - Teve utca - Rozsnyai utca - Röppentyű utca - Forgách utca - Hajdú utca - Frangepán utca - Röppentyű utca - Fáy utca - Teve utca - Frangepán utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéről *