13/2004. (IV. 19.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás
megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjéről szóló 42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros
XIII. kerületi önkormányzati rendelet
módosításáról *