25/2004. (IX. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről *