32/2004. (IX. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Váci út - Rozsnyai utca - Lomb utca - Forgách utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéről *