38/2004. (XI. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Váci út - Szobor utca - Madarász V. utca - Berettyó utca - Újpalotai út - 26.085/136 hrsz-ú közterület - Göncöl utca - Gyöngyösi utca - Madarász V. utca - Faludi utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéről *