1/2008. (II. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fejlesztéséről és a fák védelméről *