28/2008. (X. 18.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint ugyanezen jogszabály 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIII. kerület területén a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. számú mellékletében felsorolt termékkörökből az alábbiakat forgalmazókra:

1.1. meleg, hideg étel,

1.2. kávéital, alkoholmentes- és szeszesital,

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital.

(2) *  A rendelet nem vonatkozik a bevásárlóközpontban üzemeltetett üzletekre, az üzemanyagtöltő állomásokra, a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltetett üzletekre, valamint december 31. és január 1. napjára.

2. § *  (1) A szeszes italt forgalmazó kis- és nagykereskedelmi üzletek 23:00 óra és 06:00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni, amennyiben az üzemeltető a szeszes ital árusítását 23:00 és 06:00 óra között szünetelteti. Az üzemeltető ilyen esetben a vásárlókat az üzlet bejáratánál és az üzletben jól látható helyen elhelyezett felirattal tájékoztatni köteles a szeszes ital forgalmazásának szüneteltetéséről.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik az 1200 m2-t meghaladó kereskedelmi üzletekre.

3. § *  (1) A szeszes italt forgalmazó vendéglátó üzletek pénteken 24:00 óráig, szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napot közvetlenül megelőző napon 06:00 órától 24:00 óráig tarthatnak nyitva. Egyéb napokon az I. fokú kereskedelmi hatósághoz tett nyitvatartás bejelentésük szerint kötelesek nyitva tartani.

(2) A korlátozás nem vonatkozik a melegkonyhával rendelkező vendéglátó üzletekre.

4. § * 

5. § * 

6. § Jelen rendelet - az 5. § kivételével - 2009. január 1-jén lép hatályba. A rendelet 5. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester