35/2009. (XII. 14.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról * 

„Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból tartalék 2.327.574 ezer Ft, melyből: