Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az általános és középiskolai tanulók, főiskolai, egyetemi hallgatók pénzbeli tanulmányi támogatásáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az Önkormányzat pénzbeli támogatást nyújt a kimagaslóan tehetséges, szociálisan rászoruló XIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező tanulónak, hallgatónak tanulmánya megkezdéséhez, folytatásához, a tanulói, hallgatói jogviszonya alatti sporttevékenységgel, tanulmányi munkával kapcsolatos kiadása fedezésére.

2. § (1) A támogatás a polgármester vagy az Önkormányzat szociális, oktatási és sportfeladatokra hatáskörrel rendelkező bizottsága által kiírt pályázat keretében nyújtható.

(2) Támogatás annak a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal és XIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező pályázónak nyújtható, aki a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben megfelel és a pályázati kiírásban előírt dokumentumokat határidőre benyújtja.

(3) A támogatásban részesülő pályázóval támogatási szerződést kell kötni.

3. § Ez a rendelet 2011. szeptember 12. napján lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

jegyző

Dr. Tóth József s. k.

polgármester