Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa a Budapest Főváros XIII. kerületében a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi (felnőtt, gyermek), védőnői, háziorvosi ügyelet és iskola egészségügyi ellátási körzetek jellegét és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén (a továbbiakban: ellátási terület) területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre, ügyeleti és az iskola egészségügyi ellátásban résztvevőkre.

Felnőtt háziorvosi körzetek

3. § (1) Az ellátási területen 60 felnőtt háziorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A felnőtt háziorvosi körzetek területét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Házi gyermekorvosi körzetek

4. § (1) Az ellátási területen 18 házi gyermekorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A házi gyermekorvosi körzetek területét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Fogorvosi körzetek

5. § (1) Az ellátási területen 14 felnőtt fogorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A felnőtt fogorvosi körzetek területét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az ellátási területen 8 gyermek fogorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(4) A gyermek fogorvosi körzetek területét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) *  A felnőtt és gyermek fogorvosi ügyelet tekintetében az ellátási terület egy ellátási körzetnek minősül.

Védőnői körzetek

6. § (1) Az ellátási területen 30 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A védőnői körzetek területét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

7. § (1) A felnőtt háziorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.

(2) A házi gyermekorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.

Iskolaegészségügyi ellátás

8. § Az iskolaegészségügyi ellátás körzete az ellátási területen elhelyezkedő köznevelési intézményekre terjed ki.

Záró rendelkezések

9. § (1) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell a felnőtt háziorvosokkal, a házi gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal a szerződést kötni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéseket a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság előzetesen véleményezi.

(3) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

(4) * 

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felnőtt háziorvosi körzetek
Körzet-
szám
Körzethatárok
1. Dózsa Gy. út - vasút - Bulcsú u. - Lehel u.
2. Dráva u. - Váci út - Bessenyei u. - Visegrádi u.
3. Dráva u. - Hegedűs Gy. u. - Bessenyei u. - Visegrádi u. - Gogol u. - Pannónia u.
4. Dráva u. - Kárpát u. - Vág u. - Pannónia u. - Gogol u. - Duna
5. Dózsa Gy. út - Lehel u. - Bulcsú u. - Kassák L. u. - Dévai u. - Váci út
6. Dráva u. - Pannónia u. - Vág u. - Kárpát u., ill. Dráva u. - Visegrádi u. - Vág u. -
Hegedűs Gy. u.
7. Bessenyei u. - Váci út - Gogol u. - Visegrádi u., ill. Vág u. - Visegrádi u. -
Bessenyei u. - Hegedűs Gy. u.
8. Victor H. u. - Kresz G. u. - Csanády u. - Visegrádi u. - Gyöngyház u. - Hegedűs
Gy. u.
9. Röntgen u. - Váci út - Balzac u. - Visegrádi u. - Csanády u. - Kresz G. u. - Victor
H. u. - Visegrádi u.
10. Gogol u. - Kárpát u. - Victor H. u. - Pozsonyi út - Duna irányában park - Duna, ill.
Ipoly u. - Hegedűs Gy. u. - Victor H. u. - Pannónia u.
11. Gogol u. - Visegrádi u. - Victor H. u. - Hegedűs Gy. u. - Ipoly u. - Pannónia u. -
Thurzó u. - Kárpát u.
13. Balzac u. - Hegedűs Gy. u. - Radnóti M. u. - Pannónia u. - Raoul Wallenberg u. -
Tátra u.
14. Thurzó u. - Pannónia u. - Csanády u. - Hollán E. u. - Duna irányában park - Duna -
Pozsonyi út - Victor H. u. - Kárpát u.
15. Gogol u. - Váci út - Dévai u. - Kassák L. u. - Bulcsú u. - Lehel u. - Lehel tér - Váci
út - Röntgen u. - Visegrádi u.
16. Dunától park - Hollán E. u. - Csanády u. - Tátra u. - Radnóti M u. - Hollán E. u. -
Balzac u. - Duna
17. Gyöngyház u. - Visegrádi u. - Balzac u. - Kresz G. u. - Radnóti M. u. - Hegedűs
Gy. u., ill. Raoul Wallenberg u. - Tátra u. - Katona J. u. - Pozsonyi út
18. Balzac u. - Hollán E. u. - Radnóti M. u. - Tátra u. - Raoul Wallenberg u. - Duna
19. Victor H. u. - Hegedűs Gy. u. - Balzac u. - Tátra u. - Csanády u. - Pannónia u.
20. Balzac u. - Váci út - Nyugati tér - Szt. István krt. - Visegrádi u. - Kádár u. - Kresz
G. u.
21. Raoul Wallenberg u. - Pannónia u. - Szt. István krt. - Hollán E. u. - Katona J. u. -Tátra u.
22. Radnóti M. u. - Kresz G. u. - Katona J. u. - Pannónia u.
23. Katona J. u. - Kresz G. u. - Kádár u. - Visegrádi u. - Szt. István krt. - Pannónia u.
24. Raoul Wallenberg u. - Pozsonyi út - Katona J. u. - Hollán E. u. - Szt. István krt. -
Duna
25. Dunyov u. - Kassák L. u. - Klapka u. - Tüzér u. - Csángó u. - Váci út - Apály u. -
Angyalföldi út
26. Róbert K. krt. - Vizafogó sétány - Latorca u. - Duna
27. Hun u. - Lehel u. - Dózsa Gy. út - Tüzér u.
28. Véső u. - Váci út - Csángó u. - Tüzér u. - Dózsa Gy. út - Dráva u. - Hegedűs Gy. u.
29. Róbert K. krt. - Esztergomi út - Hegedűs Gy. u. - Dráva u. - Pannónia u. - Párkány
u. - Viza u. - Vizafogó sétány - szerviz u. (Süllő u. hosszabbítás) - Párkány u.
30. Róbert K. krt. - Váci út - Dunyov u. - Angyalföldi út - Apály u. - Véső u. -
Esztergomi út
31. Róbert K. krt. - Párkány u. - szerviz u. (Süllő u. hosszabbítás) - Vizafogó sétány
32. Latorca u. - Vizafogó sétány - Viza u. - Párkány u. - Pannónia u. - Dráva u. -
Duna
33. Országbíró u. - Béke u. (Béke tér nélkül) - Lehel u. - Gömb u. - Üteg u. - Róbert K.
krt. - Pap K. u. - Gömb u. - Szegedi út - Üteg u.
34. Róbert K. krt. - Kassák L. u. - Dunyov u. - Váci út
35. Petneházy u. - Béke u. - Országbíró u. - Üteg u. - Szegedi út - Hajdú u.
36. Róbert K. krt. - Tüzér u. - Klapka u. - Kassák L. u.
37. Petneházy u. - Röppentyű u. - szerviz u. (Petneházy u 19-25. kivételével) -
Petneházy u. - Hajdú u. - Szegedi út - Gömb u. - Pap K. u. - Róbert K. krt. - Váci út
38. Babér u. - Madarász V. u. - Tahi u. - Tatai u. - Zsinór u. - Béke u. - Fáy u. - Hajdú
u. - Rozsnyai u. - Röppentyű u. - Forgách u. - Teve u. - Rozsnyai u. - Váci út - Vizafogó u. - Cserhalom u. - Mura u. - Váci út
39. Dagály u. - Váci út - Róbert K. krt. (felüljáróig) - Esztergomi u.
40. Fáy u. - Béke u. - Zsinór u. - Tatai u. - Fáy u. - Béke u. - Petneházy u. - szerviz u.
(beleértve Petneházy u. 19-25.) - Röppentyű u.
41. Vizafogó u. - Váci út - Rozsnyai u. - Teve u. - Forgách u. - Röppentyű u. - Fáy u. -
Váci út - Dagály u. - Duna
42. Rozsnyai u. - Hajdú u. - Fáy u. - Röppentyű u. - Frangepán u. - Váci út - Fáy u. -
Röppentyű u., ill. Fáy u. - Tatai u. - Frangepán u. - Béke u.
43. Dagály u. - Esztergomi út - Róbert K. krt. (felüljáróig) - Duna, ill. Frangepán u. -
Röppentyű u. - Petneházy u. - Váci út
44. Gyöngyösi u. - Göncöl u. - Mosoly u. - Tomori u. - Agyag u. - Madarász V. u. -
szerviz u. - Tomori u., ill. Meder u. - Váci út - Mura u. - Turóc u. - Duna
45. Balzsam u. - Kámfor u. - Cimbora u. - Gyöngyösi u. - Vőlegény u. - Mosoly u. -
Göncöl u. - Gyöngyösi u. - Kárász u. - Faludi u. - Göncöl u. - Arasz u. - Újpalotai út
46. Szekszárdi u. - Újpalotai út - Berettyó u. - Tomori u. - Szobor u. - Csuka u. -
Faludi u. - Váci út - Meder u. - Duna - Paduc köz
47. Agyag u. - Tomori u. - Fiastyúk u. - Göncöl u. - Tahi u. - Madarász V. u., ill.
Turóc u. - Cserhalom u. - Vizafogó u. - Duna és Népsziget
48. Balzsam u. - Újpalotai út - Szekszárdi u. - Váci út - Paduc köz - Duna, ill. Berettyó
u. - Újpalotai út - Arasz u. - Göncöl u. - Faludi u. - Tomori u.
49. Szobor u. - Tomori u. - Faludi u. - Kárász u. - Gyöngyösi u. - Tomori u. -
szerviz u. - Madarász V. u. - Babér u. - Váci út - Faludi u. - Csuka u.
50. Fiastyúk u. - Béke u. - Futár u. - Jász u. - Tahi u. (Rákos-patakig) - Hajdú köz
51. Övezet u. - Béke u. - Keszkenő u. - Jéggyár u. - Futár u. - Béke u. - Fiastyúk u. -
Nővér u.
52. Kucsma u. - Tatai u. - Rokolya u. - Béke u. - Dolmány u. - Jász u.
53. Mosoly u. - Násznagy u. - Fiastyúk u. - Hajdú köz - Tahi u. - Göncöl u. - Fiastyúk
u. - Tomori u., ill. Futár u. - Tatai u. - Tahi u. (Rákos-patakig) - Jász u.
54. Rokolya u. - Szt. László út - Futár u. - Jász u.
55. Gyöngyösi u. - Béke u. - Övezet u. - Nővér u. - Mosoly u. - Násznagy u.
56. Kámfor u. - Tatai u. - Kucsma u. - Jász u. - Dolmány u. - Béke u. - Gyöngyösi u. -
Cimbora u. , ill. Rokolya u. - Tatai u. - Futár u. - Szt. László út
57. Gyöngyösi u. - Násznagy u. - Mosoly u. - Nővér u. - Fiastyúk u. - Násznagy u. -
Mosoly u. - Vőlegény u., ill. Rokolya u. - Jász u. - Futár u. - Jéggyár u. - Keszkenő u. - Béke u.
58. Petneházy u. - Jász u. - Országbíró u. - Szt. László út - Szegedi út - Reitter F. u. -
Mór u. - Jász u. - Róbert K. krt. - Lehel u. - Béke tér - Béke u.
59. Gömb u. - Üteg u. - Róbert K. krt. - Tüzér u. - Hun u. - Lehel u.
60. Frangepán u. - Tatai u. - Szegedi út - Dévényi u. - Kerekes u. - Szt. László út -
Országbíró u. - Jász u. - Petneházy u. - Béke u.
61. Szegedi út - Szt. László út - Kerekes u. - Dévényi u. - Vágány u. - Dózsa Gy. út -
Lehel u. - Róbert K. krt. - Jász u. - Mór u. - Reitter F. u.

2. melléklet a 7/2017. (II. 14.)önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi körzetek
Körzetszám Körzethatárok
XIII/1/1 Szt. István krt. - Újpesti rkp. - Radnóti M. u. - Hollán E. u. - Balzac u. - Hegedűs Gy. u. - Katona J. u. - Pannónia u.
Dévai u. - Kassák L. u. - Lőportár u. - Szabolcs u. - Dózsa Gy. út - Vágány u. - Szabolcs köz - Szabolcs u.
XIII/1/2 Váci út - Balzac u. - Hollán E. u. - Radnóti M. u. - Újpesti rkp. - Garam u. - Pozsonyi út - Victor Hugo u.
Kassák Lajos u. - Dózsa Gy. út - Lehel u. - Lőportár u.
XIII/1/3 Szt. István krt. - Pannónia u. - Katona J. u. - Hegedűs Gy. u. - Balzac u. - Váci út
Tüzér u. - Dévai u. - Szabolcs u. - Szabolcs köz - Vágány u. - Bulcsú u.
XIII/1/4 Pozsonyi út - Garam u. - Dévai u. - Tüzér u. - Bulcsú u. - Lehel u. - Lehel tér - Victor Hugo u.
Lehel u. - Dózsa Gy. út - Szabolcs u. - Lőportár u.
XIII/2/1 Béke tér - Szegedi út - Jász u. - Kisgömb u. - Dévényi u. - Vágány u. - Dózsa Gy. út - Lehel u. - Hun u. - Csata u. - Gömb u. - Lehel u.
XIII/2/2 Róbert K. krt. - Csata u. - Hun u. - Lehel u. - Dózsa Gy. út - Kassák L. u.
XIII/2/3 Petneházy u. - Hajdú u. - Szegedi út - Lehel u. - Gömb u. - Csata u. - Róbert K. krt. - Teve u.
XIII/2/4 Tahi u. - Tatai u. - Petneházy u. - Béke u. - Országbíró u. - Hajdú u. - Frangepán u. - Csizma u. - Fáy u. - Béke u.
XIII/2/5 Petneházy u. - Tatai u. - Dévényi u. - Kisgömb u. - Jász u. - Szegedi út - Hajdú u. - Országbíró u. - Béke u.
XIII/3/1 Mosoly u. - Gyermek tér - Béke u. - Tahi u. - Váci út - Fiastyúk u. - Madarász V. u.
XIII/3/2 Balzsam u. - Újpalotai út - Szekszárdi u. - Tomori u. - Mosoly u. - Madarász V. u. - Fiastyúk u. - Váci út - Vizafogó u. - Duna
XIII/3/3 Kámfor u. - Tatai u. - Tahi u. - Jász u.
XIII/3/4 Kámfor u. - Béke u. - Gyöngyösi u. - Vőlegény u. - Mosoly u. - Tomori u. - Szekszárdi u. - Újpalotai út
XIII/3/5 Kámfor u. - Jász u. - Tahi u. - Béke u. - Mosoly u. - Vőlegény u. - Gyöngyösi u. - Béke u.
XIII/4/3 Róbert K. krt. - Váci út - Dunyov u. - Kassák L. u. - Csángó u. - Angyalföldi út - Klapka u. - Váci út - Tisza u. - Kárpát u. - Dráva u. - Duna - Viza u. - Esztergomi út
XIII/4/4 Dráva u. - Kárpát u. - Tisza u. - Váci út - Klapka u. - Angyalföldi út - Csángó u. - Kassák L. u. - Dévai u. - Garam u. - Újpesti rkp.
XIII/4/5 Vizafogó stny. - Esztergomi út - Viza u. - Duna + Róbert K. krt. - Kassák L. u. - Dunyov u. - Angyalföldi út
XIII/4/6 Vizafogó u. - Tahi u. - Béke u. - Fáy u. - Csizma u. - Frangepán u. - Hajdú u. - Petneházy u. - Teve u. - Angyalföldi út - Dunyov u. - Váci út - Róbert K. krt. - Esztergomi út

3. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felnőtt fogorvosi körzetek
Körzet száma Körzethatárok
1. Balzsam u. (páratlan) - Kámfor u. (páratlan) - Cimbora u. (páros) - Gyöngyösi u. (páros) - Vőlegény u. (páros) - Mosoly u. (páros) - Göncöl u. (páratlan) -Gyöngyösi u. (páros) - Madarász V. u. (páros) - Babér u. (páros) - Meder u. (páratlan) - Duna
2. Kámfor u. (páratlan) - Tatai u. (páros) - Futár u. (páros) - Jéggyár u. (páratlan) -Keszkenő u. (páros) - Béke u. (páratlan) - Övezet u. (páros) - Nővér u. (páros) -Fiastyúk u. (páros) - Násznagy u. (páratlan) - Mosoly u. (páros) - Vőlegény u. (páratlan) - Gyöngyösi u. (páratlan) - Cimbora u. (páratlan)
3. Gyöngyösi u. (páratlan) - Göncöl u. (páros) - Mosoly u. (páratlan) - Násznagy u. (páros) - Fiastyúk u. (páratlan) - Nővér u. (páratlan) - Övezet u. (páratlan) - Béke u. (páros) - Keszkenő u. (páratlan) - Jéggyár u. (páros) - Futár u. (páratlan) - Tatai u. (páros) - Tahi u. (páros) - Göncöl u. (páratlan) - Fiastyúk u. (páros) - Tomori u. (páratlan) - Agyag u. (páros) - Madarász V. u. (páratlan) , ill. Népsziget
4. Meder u. (páros) - Babér u. (páratlan) - Madarász V. u. (páros) - Agyag u. (páratlan) - Tomori u. (páros) - Fiastyúk u. (páratlan) - Göncöl u. (páros) - Tahi u. (páratlan) - Tatai u. (páros) - Fáy u. (páros) - Béke u. (páros) - Petneházy u. (páros) - Röppentyű u. (páratlan) - Fáy u. (páros) - Váci út (páros) - Dagály u. (páratlan) - Duna
5. Dagály u. (páros) - Váci út (páratlan) - Fáy u. (páratlan) - Röppentyű u. (páros) -Petneházy u. (páros) - Váci út (páros) - Róbert K. krt. (páros) - Duna, ill. Fáy u. (páratlan) - Tatai u. (páros) - Szegedi út (páratlan) - Dévényi u. (páros) - Kerekes u. (páros) - Szt. László út (páratlan) - Országbíró u. (páros) - Jász u. (páratlan) - Petneházy u. (páros) - Béke u. (páratlan)
6. Petneházy u. (páratlan) - Jász u. (páros) - Országbíró u. (páratlan) - Szt. László út (páros) - Szegedi út (páros) - Reitter F. u. (páros) - Mór u. (páros) - Jász u. (páros) - Róbert K. krt. (páros) - Lehel u. (páratlan) - Gömb u. (páros) - Üteg u. (páros) - Róbert K. krt. (páros) - Váci út (páratlan)
7. Róbert K. krt. (páratlan) - Üteg u. (páratlan) - Gömb u. (páratlan) - Lehel u. (páros) - Róbert K. krt. (páratlan) - Jász u. (páratlan) - Mór u. (páratlan) - Reitter F. u. (páratlan) - Szegedi út (páratlan) - Szt. László út (páros) - Kerekes u. (páratlan) - Dévényi u. (páros) - Vágány u. (páros) - Dózsa Gy. út (páratlan) - Tüzér u. (páratlan) - Klapka u. (páros) - Kassák L. u. (páratlan)
8. Róbert K. krt. (páratlan) - Kassák L. u. (páros) - Klapka u. (páratlan) - Tüzér u. (páros) - Dózsa Gy. út (páratlan) - Hegedűs Gy. u. (páratlan) - Esztergomi u. (páratlan)
9. Róbert K. krt. (páratlan) - Esztergomi u. (páros) - Hegedűs Gy. u. (páros) - Dráva u. (páros) - Visegrádi u. (páros) - Vág u. (páratlan) - Hegedűs Gy. u. (páratlan) -Dráva u. (páratlan) - Pannónia u. (páros) - Vág u. (páratlan) - Kárpát u. (páratlan) - Dráva u. (páratlan) - Duna

10.
Dráva u. (páros) - Kárpát u. (páros) - Vág u. (páros) - Pannónia u. (páratlan) - Dráva u. (páros) - Hegedűs Gy. u. (páros) - Vág u. (páros) - Visegrádi u. (páratlan) - Dráva u. (páros) - Dózsa Gy. út (páros) - Lehel u. (páros) - Bulcsú u. (páratlan) - Kassák L. u. (páratlan) - Dévai u. (páratlan) - Váci út (páratlan) - Gogol u. (páros) - Duna
11. Gogol u. (páratlan) - Visegrádi u. (páros) - Victor H. u. (páros) - Kresz G. u. (páros) - Csanády u. (páratlan) - Visegrádi u. (páros) - Gyöngyház u. (páratlan) - Hegedűs Gy. u. (páratlan) - Victor H. u. (páratlan) - Pannónia u. (páratlan) - Thurzó u. (páros) - Hollán E. u. (páros) - Victor H. u. (páratlan) - Duna, ill. Dózsa Gy. út (páros) - vasút - Bulcsú u. (páratlan) - Lehel u. (páratlan)
12. Victor H. u. (páros) - Kárpát u. (páratlan) - Thurzó u. (páratlan) - Pannónia u. (páros) - Viktor H. u. (páros) - Hegedűs Gy. u. (páros) - Balzac u. (páratlan) - Tátra u. (páros) - Radnóti u. (páratlan) - Hollán E. u. (páratlan) - Balzac u. (páratlan) - Duna, ill. Gogol u. (páratlan) - Váci út (páratlan) - Dévai u. (páros) - Kassák L. u. (páros) - Bulcsú u. (páros) - Lehel tér - Váci út (páros) - Balzac u. (páratlan) - Visegrádi u. (páratlan) - Csanády u. (páros) - Kresz G. u. (páratlan) - Victor H. u. (páratlan) - Visegrádi u. (páratlan)
13. Balzac u. (páros) - Hollán E. u. (páros) - Radnóti M. u. (páros) - Tátra u. (páratlan) - Balzac u. (páros) - Hegedűs Gy. u. (páros) - Gyöngyház u. (páros) - Visegrádi u. (páratlan) - Balzac u. (páros) - Váci út (páros) - Szt. István krt. (páros) - Visegrádi u. (páratlan) - Kádár u. (páros) - Kresz G. u. (páratlan) - Radnóti M. u. (páratlan) - Pannónia u. (páros) - Raoul Wallenberg u. (páratlan) - Tátra u. (páros) - Katona J. u. (páratlan) - Pozsonyi út (páratlan) - Raoul Wallenberg u. (páratlan) - Duna
14. Raoul Wallenberg u. (páros) - Pozsonyi út (páros) - Katona J. u. (páros) - Tátra u. (páratlan) - Raoul Wallenberg u. (páros) - Pannónia u. (páratlan) - Radnóti M. u. (páros) - Kresz G. u. (páros) - Kádár u. (páratlan) - Visegrádi u. (páros) - Szt. István krt. (páros) - Duna

4. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyermek fogorvosi körzetek
Körzet száma Körzethatárok
I. Balzsam u. (páratlan) - Béke u. (páros) - Gyöngyösi u. (páros) - Vőlegény u.
(páros) - Mosoly u. (páros) - Göncöl u. (páros) - Tahi u. (páros) - Vizafogó u.
(páros) - Duna, ill. Népsziget
II. Kámfor u. (páratlan) - Tatai u. (páros) - Tahi u. (páros) - Göncöl u. (páratlan) -
Mosoly u. (páratlan) - Vőlegény u. (páratlan) - Gyöngyösi u. (páratlan) - Béke
u. (páratlan)
III. Vizafogó u. (páratlan) - Tahi u. (páros) - Béke u. (páros) - Fáy u. (páros) - Üteg
u. (páros) - Frangepán u. (páros) - Hajdú u. (páros) - Petneházy u. (páros) -
Teve u. (páros) - Róbert K. krt. (páratlan) - Kassák L. u. (páros) - Klapka u.
(páros) - Váci út (páratlan) - Róbert K. krt. (páros) - Esztergomi út (páros) - Viza u. (páratlan) - Duna
IV. Róbert K. krt. (páratlan) - Váci út (páros) - Klapka u. (páratlan) - Kassák L. u.
(páros) - Dévai u. (páratlan) - Garam u. (páros) - Duna - Viza u. (páros) -
Esztergomi út (páratlan)
V. Tahi u. (páratlan) - Tatai u. (páros) - Szegedi út (páratlan) - Dévényi u. (páros) -
Róbert K. krt. (páros) - Csata u. (páratlan) - Gömb u. (páratlan) - Lehel u.
(páratlan) - Szegedi út (páros) - Hajdú u. (páratlan) - Frangepán u. (páratlan) -
Üteg u. (páratlan) - Fáy u. (páratlan) - Béke u. (páratlan)
VI. Petneházy u. (páratlan) - Hajdú u. (páros) - Szegedi út (páratlan) - Lehel u.
(páros) - Gömb u. (páros) - Csata u. (páros) - Róbert K. krt. (páratlan) - vasút -
Dózsa Gy. út (páratlan) - Kassák L. u. (páratlan) - Róbert K. krt. (páros) - Teve u. (páratlan)
VII. Dózsa Gy. út (páros) - vasút - Bulcsú u. (páratlan) - Lehel u. (páros) - Lehel tér
- Váci út (páros) - Balzac u. (páratlan) - Visegrádi u. (páratlan) - Victor H. u.
(páratlan) - Pozsonyi út (páratlan) - Ipoly u. (páros) - Duna - Garam u.
(páratlan) - Dévai u. (páros) - Kassák L. u. (páratlan)
VIII. Ipoly u. (páros) - Pozsonyi út (páros) - Victor H. u. (páros) - Visegrádi u.
(páros) - Balzac u. (páros) - Váci út (páros) - Szt. István krt. (páros) - Duna

5. melléklet a 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Védőnői körzetek
Körzetszám Körzethatárok
1. Kámfor u. - Tatai u. - Keszkenő u. - Reitter F. u. - Rokolya u. - Jász u.
2. Marina sétány - Tahi u. - Madarász V. u. - Gyöngyösi sétány - Meder u.
3. Tahi u. - Tatai u. - Ördögmalom u. - Reitter F. u. - Rokolya u. - Keszkenő u. - Béke u.
4. Tahi u. - Béke u. - Gyermek tér - Nővér u. - Fiastyúk u. - Tomori u. - Tomori köz
5. Béke u. - Kámfor u. - Szekszárdi u. - Berettyó u. - Gyöngyösi u.
6. Jász u. - Kámfor u. - Béke u. - Gyöngyösi u. - Tomori u. - Mosoly u.
7. Tahi u. - Váci út - Népsziget - Balzsam u. - Szekszárdi u. - Gyöngyösi u. - Tomori u. - Babér u. - Madarász V. u. - Mosoly u.
8. Dévényi u. - Jász u. - Kisgömb u. - Mór u. - Palóc u. - Reitter F. u. - Szegedi út - Szent László út - Róbert K. krt.
9. Aba u. - Botond u. - Csángó u. - Csata u. - Dózsa Gy. út - Hun u. - Kassák L. u. - Lehel u. - Mohács u. - Szabolcs u. - Tar u. - Tüzér u. - Vágány u. - Róbert K. krt.
10. Ambrus u. - Diós u. - Dévényi u. - Jász u. - Kerekes u. - Országbíró u. - Palóc u. - Petneházy u. - Szegedi út - Szent László út - Reitter F. u. - Tatai u.
11. Csata u. - Gömb u. - Hajdú u. - Lehel u. - Kartács u. - Üteg u.
12. Béke tér - Béke u. - Frangepán u. - Fáy u. - Jász u. - Petneházy u. - Reitter F. u. - Üteg u. - Tahi u. - Zsinór u.
13. Csángó u. - Huba u. - Kassák L. u. - Klapka u. - Pattantyús u. - Tüzér u. - Gidófalvy L. u. - Csongor u. - Teve u. - Róbert K. krt.
14. Fáy u. - Frangepán u. - Reitter F. u. - Szent László út - Tatai u. - Tahi u. - Zsinór u. - Frangepán köz - Fáy köz
15. Béke u. - Csata u. - Jász u. - Országbíró u. - Petneházy u. - Szegedi út
16. Pap Károly u. - Szegedi út - Gömb u. - Országbíró u. - Hajdú u. - Röppentyű u. - Röppentyű köz - Béke tér
17. Róbert K. krt. - Kassák L. u. - Dózsa Gy. út - Váci út
18. Kassák L. u. - Dévai u. - Garam u. - Pannónia u. - Tisza u. - Váci út - Dózsa Gy. út
19. Róbert K. krt. - Esztergomi út - Tahi u. - Röppentyű u. - Petneházy u. - Teve u.; Tisza u. - Váci út - Dráva u. - Pannónia u.
20. Tahi u. - Béke u. - Fáy u. - Hajdú u. - Petneházy u. - Röppentyű u.
21. Párkány u. - Révész u. - Népfürdő u. - Latorca u.
22. Vizafogó u. - Esztergomi út - Vizafogó sétány - Viza u. - Népfürdő u.
23. Róbert K. krt. - Váci út - Dráva u. - Pannónia u. - Garam u. - Kárpát u. - Révész u. - Párkány u. - Esztergomi út
24. Balzac u. - Pozsonyi út - Szent István park - Victor H. u. - Visegrádi u.
25. Pozsonyi út - Victor H. u. - Visegrádi u. - Gogol u.
26. Jászai Mari tér - Szent István krt. - Hollán E. u. - Balzac u. - Szent István park - Pozsonyi út - Újpesti rkp.
27. Nyugati tér - Szent István krt. - Hegedűs Gy. u. - Balzac u. - Váci út
28. Szent István krt. - Hegedűs Gy. u. - Balzac u.
29. Garam u. - Váci út - Balzac u. - Visegrádi u. - Dévai u. - Lehel u. - Váci út
30. Dózsa Gy. út - Kassák L. u. - Dévai u. - Lehel u. - Bulcsú u. - Szabolcs u. - Szabolcs köz