Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1–3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet 2017. március 15. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben és a fennálló bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester