Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1–7. § * 

8. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkötött használati megállapodásokra kell alkalmazni.

Dr. Bujdosó Sándor s. k., Dr. Tóth József s. k.,
jegyző polgármester

Melléklet a 32/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez *