Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 4 427 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 20/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9205 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200 és 4105 címek 1. sor előirányzatát 3 629 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 798 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület a szociális ágazati összevont pótlék címen biztosított 40 329 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. mellékletében szereplő 2100, 2301 és 2302 címek 1. sor előirányzatát 24 599 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 5 412 ezer Ft-tal megemeli.

(3) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát 10 318 ezer Ft-tal megemeli.

3. § A Képviselő-testület a központi támogatások évközi módosulását 72 673 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát 15 190 ezer Ft-tal, 9203 cím 10. sor előirányzatát 57 483 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 18 493 ezer Ft-tal, 2302 cím 1. sor előirányzatát 44 411 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 9 771 ezer Ft-tal lecsökkenti, 9207 cím 5. sor előirányzatát 2 ezer Ft-tal megemeli.

4. § A Képviselő-testület az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása címen biztosított 18 000 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9206 cím 14. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen biztosított 1 937 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9206 cím 14. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

6. § A Képviselő-testület az Újlipótvárosi Baba-Mama Klub kialakításához kapcsolódó első eszközbeszerzés fedezetére 14 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 2302 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

7. § A Képviselő-testület az ÁFA elszámolásokból keletkezett 151 990 ezer Ft összegű bevételt tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 6105 cím 12. és 3. sor előirányzatát 83 615 ezer Ft-tal, 6106 cím 12. és 3. sor előirányzatát 68 375 ezer Ft-tal megemeli.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően a 9102 cím 5. sor előirányzatát 108 050 ezer Ft-tal csökkenti, a 6304 cím 3. sor előirányzatát 15 000 Ft-tal megemeli, a 6401 cím 3. sor előirányzatát 3 050 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 75 000 Ft-tal, 7. sor előirányzatát 15 000 Ft-tal megemeli, a 7101 cím 4. sor előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal megemeli, a 7201 cím 5. sor előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal csökkenti, a 7308 cím 8. sor előirányzatát 600 ezer Ft-tal csökkenti, a 8101 cím 5. sor előirányzatát 746 ezer Ft-tal megemeli, a 8102 cím 3. sor előirányzatát 146 ezer Ft-tal csökkenti, a 8305 cím 5. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal csökkenti, a 6306 cím 3. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal megemeli.

9. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási- felújítási feladatokat jóváhagyja.

11–13. § * 

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2017. december 31-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletéhez

1/a. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletéhez