Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi előirányzatok költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési törvény szerint közzétett központi támogatásokat 3 484 357 ezer Ft összegben, a szolidaritási hozzájárulás mértékét 335 898 ezer Ft összegben tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. mellékletét (e rendelet 1. melléklet) az alábbiak szerint módosítja.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát 90 423 ezer Ft-tal, 9203 cím 10. sor előirányzatát 141 770 ezer Ft-tal, 9204 cím 10. sor előirányzatát 46 000 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 226 295 ezer Ft-tal, 8303 cím 5. sor előirányzatát 46 000 ezer Ft-tal, 9207 cím 5. sor előirányzatát 5 898 ezer Ft-tal növeli.

2–4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletéhez