Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete köteles helyi népszavazást elrendelni, ha azt a helyi népszavazásban részvételre jogosult választópolgárok legalább 10 százaléka kezdeményezi.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester