Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1–13. § * 

14. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor fennálló bérleti vagy használati jogviszonyokra és a folyamatban lévő ügyekre is kell alkalmazni.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Bujdosó Sándor s.k. Dr. Tóth József s.k.
jegyző polgármester