Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban foglalkoztatottak számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, minden év július 1-je munkaszüneti nap.

2. § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester