Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 963 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200 és 4105 címek 1. sor előirányzatát 806 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 157 ezer Ft-tal megemeli.

2. § A Képviselő-testület a 2017. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából eredő 506 ezer Ft pótlólagos támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9205 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület korábbi hatósági kötelezés miatt bontási költség megtérítésére folyósított 5 373 ezer Ft összeget tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 16. sor előirányzatát és 6304 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület a Váci út 57–61. szám alatti iskolaépület utcai homlokzatának felújítására folyósított 14 000 ezer Ft összeget tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 14. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület az Európai Parlamenti képviselők választására biztosított 21 996 ezer Ft normatív támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 4108 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel, 1. sor előirányzatát 14 028 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 2 915 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 3 736 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 714 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 603 ezer Ft-tal megemeli.

6. § A Képviselő-testület az intézmények munkavállalóinak jutalmazására 389 224 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az 1100, 2100, 2301, 2302, 3100 és 3200 címek 1. sor előirányzatát 331 255 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 57 969 ezer Ft-tal megemeli.

7. § A Képviselő-testület az intézményi ünnepségek, tanfolyamok költségeinek fedezetére 9 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8103 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 1100 cím 3. sor előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal, 2302 cím 3. sor előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal megemeli.

8. § (1) A Képviselő-testület a szociális hozzájárulási adó változásából adódóan 47 988 ezer Ft összegű előirányzat elvonását, az intézményi rehabilitációs hozzájárulás pótelőirányzatának fedezetére 6 086 ezer Ft összegű előirányzat biztosítását jóváhagyja.

(2) Ennek megfelelően az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200, 4105 címek 2. sor előirányzatát 41 902 ezer Ft-tal csökkenti, 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

9. § A Képviselő-testület a Közszolgáltató Zrt. által megfizetett osztalékot 50 000 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9309 cím 12. sor előirányzatát és 9105 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

10. § A Képviselő-testület a 2019. évi egészségügyi műszerfejlesztések költségeinek fedezetére 188 900 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8305 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

11. § A Képviselő-testület az IKSZR rendszer bővítésének támogatására 73 597 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8205 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9309 cím 17. sor és 9. sor előirányzatát 11 960 390 ezer Ft-tal, 12. sor és 3. sor előirányzatát 39 610 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 1 351 048 ezer Ft-tal csökkenti, a 6401 cím 6. sor előirányzatát 37 776 ezer Ft-tal megemeli, 7. sor előirányzatát 74 939 ezer Ft-tal megemeli, 6101 cím 7. sor előirányzatát 151 000 ezer Ft-tal megemeli, 6309 cím 6. sor előirányzatát 901 679 ezer Ft-tal megemeli, 6301 cím 8. sor előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal megemeli, 8601 cím 3. sor előirányzatát 156 654 ezer Ft-tal megemeli, 8202 cím 5. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal csökkenti, 6401 cím 6. sor előirányzatát 16 932 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 17 340 ezer Ft-tal csökkenti, 3. sor előirányzatát 28 933 ezer Ft-tal megemeli, 8305 cím 8. sor előirányzatát 5 339 ezer Ft-tal megemeli, 7201 cím 5. sor előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal csökkenti, 8101 cím 1. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal megemeli, 7308 cím 5. sor előirányzatát 573 ezer Ft-tal csökkenti, 8305 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, 8203 cím 5. sor előirányzatát 800 ezer Ft-tal csökkenti, 8205 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

13. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

14. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címen jóváhagyja.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási- felújítási feladatokat jóváhagyja.

16–18. § * 

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2019. június 30-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s.k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 9/2019. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez *