Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 323 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302 és 3200 címek 1. sor előirányzatát 275 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 48 ezer Ft-tal megemeli.

2. § A Képviselő-testület az előző évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából keletkező pótigény alapján 50 953 ezer Ft pótlólagos támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9206 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület a kerületi orvostechnológiai eszközök fejlesztésére biztosított 35 822 ezer Ft összeget tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 14. sor előirányzatát és 8305 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására biztosított 20 643 ezer Ft normatív támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 4108 cím 10. sor és 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület a Herman Ottó Általános Iskola belső udvar felújításához, funkcionális esztétikai rendezéséhez biztosított 1 500 ezer Ft átvett pénzeszközt tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 14. sor előirányzatát és 6401 cím 7. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

6. § A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz biztosított 5 174 ezer Ft támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

7. § A Képviselő-testület az Autómentes Nap szervezéséhez biztosított 306 ezer Ft támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 6200 cím 10. sor és 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

8. § A Képviselő-testület az intézmények munkavállalóinak jutalmazására 386 939 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az 1100, 2100, 2301, 2302, 3100 és 3200 címek 1. sor előirányzatát 329 310 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 57 629 ezer Ft-tal megemeli.

9. § A Képviselő-testület intézményi szakmai programok bővítési költségeinek fedezetére 5 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 7308 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 2302 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

10. § A Képviselő-testület a kerületi display rendszer kiépítési költségeinek fedezetére 28 800 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8603 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8305 cím 8. sor előirányzatát 10 400 ezer Ft-tal, 1100 cím 6. sor előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, 2100 cím 6. sor előirányzatát 800 ezer Ft-tal, 2301 cím 6. sor előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal, 2302 cím 6. sor előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal megemeli.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát 61 171 ezer Ft-tal csökkenti, a 6303 cím 8. sor előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, 8102 cím 3. sor előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, 6304 cím 3. sor előirányzatát 3 171 ezer Ft-tal megemeli, 6101 cím 3. sor előirányzatát 100 100 ezer Ft-tal megemeli, 6. sor előirányzatát 83 874 ezer Ft-tal csökkenti, 7. sor előirányzatát 6 859 ezer Ft-tal megemeli, 6102 cím 3. sor előirányzatát 102 015 ezer Ft-tal megemeli, 6103 cím 6. sor előirányzatát 10 800 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 64 300 ezer Ft-tal csökkenti, 6105 cím 6. sor előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal csökkenti.

12. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

13. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címen jóváhagyja.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási feladatot jóváhagyja.

15–17. § * 

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2019. szeptember 30-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendeletéhez *