Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi előirányzatok költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési törvény szerint közzétett központi támogatásokat 3 862 218 ezer Ft összegben, a szolidaritási hozzájárulás mértékét 358 354 ezer Ft összegben tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. mellékletét (e rendelet 1. melléklet) az alábbiak szerint módosítja.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát 2 314 ezer Ft-tal csökkenti, 9203 cím 10. sor előirányzatát 126 199 ezer Ft-tal megemeli, 9204 cím 10. sor előirányzatát 68 707 ezer Ft-tal csökkenti, 9205 cím 10. sor előirányzatát 1 040 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 166 824 ezer Ft-tal növeli, 8303 cím 5. sor előirányzatát 68 960 ezer Ft-tal csökkenti, 9207 cím 5. sor előirányzatát 41 646 ezer Ft-tal csökkenti.

2–5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 3/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez *