Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 17/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról *