Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól *