Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörben eljárva a 2019. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a Polgármester a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az intézmények 2019. évi 62 435 ezer Ft maradványát az önkormányzati maradvány terhére 561 359 ezer Ft-tal növeli. Ennek megfelelően összesen 623 794 ezer Ft előirányzat felosztását jóváhagyja az érintett intzményi címeken.

(2) Az (1) bekezdés alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 1000–3000 intézményi címek 1. sor előirányzatát 234 925 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 56 341 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 38 659 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 99 162 ezer Ft-tal, összesen 429 087 ezer Ft-tal megemeli.

(3) Az (1) bekezdés alapján az R 3. melléklet 4000 címek 1. sor előirányzatát 58 350 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 10 211 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 48 046 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 78 100 ezer Ft-tal, összesen 194 707 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztását 17 090 528 ezer Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés alapján az R 3. melléklet 6000–9000 címek 3. sor előirányzatát 474 741 ezer Ft-tal, 4. sor előirányzatát 113 000 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 9 737 136 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 5 468 271 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 601 374 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 134 647 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatát 561 359 ezer Ft-tal megemeli.

3. § Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 31 560 303 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 48 713 266 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 17 152 963 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a) működési hiány 7 544 742 ezer Ft,

b) felhalmozási hiány 9 608 221 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 48 713 266 ezer Ft összegben fennáll.”

4–5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 14/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez *