Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 184 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 10. és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület a 2020. május havi kincstári pótfelmérés alapján a 135 596 ezer Ft összegű előirányzatmódosítást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R. 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát 13 232 ezer Ft-tal megemeli, 9203 cím 10. sor előirányzatát 148 828 ezer Ft-tal csökkenti, 9207 cím 5. sor előrányzatát 66 919 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 68 677 ezer Ft-tal csökkenti.

3. § A Képviselő-testület a 2019. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából eredő 19 566 ezer Ft pótlólagos támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 9208 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület a köznevelési intézmények július 1-jei béremelésére, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésére vonatkozó központi támogatások évközi módosulását 254 436 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát 150 698 ezer Ft-tal, 9203 cím 10. sor előirányzatát 93 357 ezer Ft-tal, 9204 cím 10. sor előirányzatát 10 381 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 254 436 ezer Ft-tal megemeli.

5. § A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz biztosított 5 174 ezer Ft támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 9208 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

6. § A Képviselő-testület intézményhálózati és lakóházépítési beruházásokhoz kapcsolódóan érvényesített 51 444 ezer Ft kötbér összegét tudomásul veszi, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 6401 cím 12. sor előirányzatát 25 500 ezer Ft-tal, 6309 cím 12. sor előirányzatát 25 944 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 51 444 ezer Ft-tal megemeli.

7. § A Képviselő-testület a pályázati úton elnyert támogatások elszámolás alapján biztosított 103 332 ezer Ft összegét tudomásul veszi, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 6101 cím 14. sor előirányzatát 99 634 ezer Ft-tal, 8601 cím 14. sor előirányzatát 3 698 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 103 332 ezer Ft-tal megemeli.

8. § A Képviselő-testület a márciusi időközi önkormányzati választásra biztosított 2 114 ezer Ft támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 4108 cím 10. sor és 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

9. § (1) A Képviselő-testület az intézményi ünnepségek, tanfolyamok, informatikai eszköz beszerzések és iskolai sportpálya felújítás költségeinek fedezetére 26 573 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R. 3. melléklet 6401 cím 7. sor előirányzatát 11 003 ezer Ft-tal megemeli, 8103 cím 3. sor előirányzatát 8 300 ezer Ft-tal csökkenti, 8603 cím 6. sor előirányzatát 7 270 ezer Ft-tal csökkenti.

(2) A Képviselő-testület az R. 3. melléklet 1100 cím 3. sor előirányzatát 3 800 ezer Ft-tal megemeli, 2302 cím 3. sor előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal megemeli, 3200 cím 3. sor előirányzatát 5 502 ezer Ft-tal csökkenti, 6. sor előirányzatát 1 769 ezer Ft-tal megemeli.

10. § A Képviselő-testület a Fiastyúk u. 35–37. szám alatti óvodai telephely udvarfejlesztésére biztosított 10 400 ezer Ft összegű támogatást jóváhagyja, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 6401 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 3200 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

11. § (1) A Képviselő-testület a szociális hozzájárulási adó változásából adódóan 68 712 ezer Ft összegű előirányzat elvonását, a júliusi intézményi jutalmazási megtakarításból adódóan 43 460 ezer Ft összegű előirányzat elvonását, az intézményi cafeteria emelés előirányzatának fedezetére 231 802 ezer Ft összegű előirányzat biztosítását jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az R. 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200, 4105 címek 1. sor előirányzatát 163 938 ezer Ft-tal megemeli, 2. sor előirányzatát 44 308 ezer Ft-tal csökkenti.

12. § A Képviselő-testület a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások és bevételek elkülönítésére az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében új „Veszélyhelyzettel kapcsolatos bevételek és kiadások” elnevezésű címek megnyitását hagyja jóvá.

13. § (1) A Képviselő-testület a veszélyhelyzettel összefüggésben a gépjárműadó bevétel zárolását 580 000 ezer Ft összegben, iparűzési adó bevétel zárolását 1 700 000 ezer Ft összegben tudomásul veszi, egyéb önkormányzati bevételek zárolását 1 191 840 ezer Ft összegben jóváhagyja. Ennek megfelelően az R. 3. melléklet 9303 cím 11. sor előirányzatát 580 000 ezer Ft-tal, 9301 cím 11. sor előirányzatát 1 700 000 ezer Ft-tal, 6105 cím 14. sor előirányzatát 531 000 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 130 728 ezer Ft-tal, 6106 cím 14. sor előirányzatát 501 000 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 106 297 ezer Ft-tal, 6304 cím 14. sor előirányzatát 63 500 ezer Ft-tal, 8107 cím 14. sor előirányzatát 32 819 ezer Ft-tal, 1. sor előirányzatát 833 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 167 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 19 125 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 1 270 ezer Ft-tal, 8108 cím 14. sor előirányzatát 64 521 ezer Ft-tal, 1. sor előirányzatát 1 250 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 250 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 30 989 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 1 480 931 ezer Ft-tal csökkenti.

(2) A Képviselő-testület a veszélyhelyzet enyhítését szorgalmazó folyamatok költségeinek enyhítésére kapott 10 260 ezer Ft összegű adományt tudomásul veszi, ennek megfelelően az R. 3. melléklet 8605 cím 13. sor és 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R. 3. melléklet 9309 cím 17. sor és 9. sor előirányzatát 11 988 860 ezer Ft-tal, 12. sor és 3. sor előirányzatát 11 140 ezer Ft-tal megemeli, 8201 cím 14. sor és 5. sor előirányzatát 2 575 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 277 421 ezer Ft-tal csökkenti, 8601 cím 3. sor előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal csökkenti, 8605 cím 3. sor előirányzatát 155 000 ezer Ft-tal megemeli, a 6308 cím 6. sor előirányzatát 82 421 ezer Ft-tal megemeli, a 6309 cím 6. sor előirányzatát 85 000 ezer Ft-tal megemeli, a 6401 cím 6. sor előirányzatát 40 705 ezer Ft-tal csökkenti, a 6304 cím 7. sor előirányzatát 38 955 ezer Ft-tal megemeli, a 8107 cím 6. sor előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal megemeli, a 8101 cím 5. sor előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal megemeli, a 8108 cím 3. sor előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal csökkenti.

15. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

16. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok közötti és címek közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címeken jóváhagyja.

17. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat 50 418 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

18–20. § * 

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R. 2020. június 30-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 22/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez *