Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint a 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § * 

6-7. § * 

8. § (1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-a 2021. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 6-7. §-a 2022. január 1. napján lép hatályba.

(4) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1-2. melléklet a 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez * 

4-5. melléklet a 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére