Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva a 2020. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a Polgármester a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az intézmények 2020. évi 62 675 ezer Ft maradványát az önkormányzati maradvány terhére 336 328 ezer Ft-tal növeli. Ennek megfelelően összesen 399 003 ezer Ft előirányzat felosztását jóváhagyja az érintett intzményi címeken.

(2) Az (1) bekezdés alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 1000–3000 intézményi címek 1. sor előirányzatát 43 470 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 21 455 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 19 967 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 89 543 ezer Ft-tal, összesen 174 435 ezer Ft-tal megemeli.

(3) Az (1) bekezdés alapján az R. 3. melléklet 4000 címek 1. sor előirányzatát 56 197 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 8 711 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 119 660 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal, összesen 224 568 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványának felosztását 15 595 515 ezer Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés alapján az R. 3. melléklet 6000–9000 címek 3. sor előirányzatát 397 317 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 8 396 520 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 4 532 026 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 1 681 802 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 44 688 ezer Ft-tal, 9. sor előirányzatát 543 162 ezer Ft-tal megemeli.

3. § A Képviselő-testület az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására biztosított 63 523 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R. 3. melléklet 9203 cím 10. és 9101 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4–6. § * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Bujdosó Sándor s. k.
jegyző
dr. Tóth József s. k.
polgármester

1–3. melléklet a 6/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez *