Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék címen biztosított 59 710 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9203 cím 10. és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezések havi kincstári elszámolása alapján a 2 494 ezer Ft összegű előirányzatmódosítást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9201 cím 17. és 9. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület az intézményi informatikai eszközök beszerzésére, műszaki karbantartási költségek fedezetére 24 891 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 8603 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 1100 cím 3. sor előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 2 297 ezer Ft-tal, 2301 cím 3. sor előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 2 297 ezer Ft-tal, 2302 cím 3. sor előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 2 297 ezer Ft-tal megemeli.

4. § A Képviselő-testület az intézményi oktatási rendezvények, egyéb szemléletformáló programok költségeinek fedezetére 7 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 8103 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 1100 cím 3. sor előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, 2302 cím 3. sor előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal megemeli.

5. § A Képviselő-testület a benyújtott közbiztonsági pályázatokban megjelölt célok megvalósításának támogatására 400 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8205 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 2301 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

6. § (1) A Képviselő-testület az intézményi cafeteria kiegészítés előirányzatának fedezetére 2 517 ezer Ft összegű előirányzat biztosítását jóváhagyja, ennek megfelelően a 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200 címek 1. sor előirányzatát 2 189 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 328 ezer Ft-tal megemeli.

7. § A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet munkáját segítő új gépjármű beszerzésének fedezetére 10 400 ezer Ft összegű előirányzat biztosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 3100 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

8. § A Képviselő-testület a SMART13 akcióterv megvalósításának és továbbfejlesztésének fedezetére 5 500 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8606 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 4105 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

9. § A Képviselő-testület Szepesi György szobrának megvalósításához 13 600 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8101 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9309 cím 17. sor és 9. sor előirányzatát 10 997 590 ezer Ft-tal, 12. sor és 3. sor előirányzatát 2 410 ezer Ft-tal megemeli, 6106 cím 12. sor és 3. sor előirányzatát 265 748 ezer Ft-tal csökkenti, 6304 cím 12. sor és 7. sor előirányzatát 80 010 ezer Ft-tal megemeli, 9309 cím 12. sor és 9102 cím 5. sor előirányzatát 55 000 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 141 576 ezer Ft-tal csökkenti, 6101 cím 6. sor előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal megemeli, 6401 cím 7. sor előirányzatát 41 576 ezer Ft-tal megemeli, 6303 cím 8. sor előirányzatát 70 000 ezer Ft-tal megemeli, a 6402 cím 8. sor előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal csökkenti, 8201 cím 5. sor előirányzatát 3 126 ezer Ft-tal csökkenti, 8601 cím 1. sor előirányzatát 2 707 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 419 ezer Ft-tal megemeli, 8101 cím 3. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal csökkenti, 8306 cím 3. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal megemeli, 6101 cím 6. sor előirányzatát 5 750 ezer Ft-tal csökkenti, 9208 cím 3. sor előirányzatát 5 750 ezer Ft-tal megemeli, 6101 cím 7. sor előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal csökkenti, 6102 cím 6. sor előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal megemeli.

11. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő címek közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címeken jóváhagyja.

13. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat 26 440 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

14–16. § * 

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2021. június 30-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 17/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez *