Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a szociális ágazati összevont pótlék címen biztosított 14 927 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9203 cím 10. és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezések havi kincstári elszámolása alapján a 273 032 ezer Ft összegű előirányzatmódosítást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9201 cím 17. és 9. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából eredő 121 979 ezer Ft pótlólagos támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület intézményi programok költségeinek fedezetére 7 100 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 7308 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 1100 cím 6. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, 2301 cím 3. sor előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, 2302 cím 3. sor előirányzatát 1 100 ezer Ft-tal megemeli.

5. § A Képviselő-testület a közösségi költségvetés terhére 1 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 8607 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 3100 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6103 cím 16. sor és 6. sor előirányzatát 37 500 ezer Ft-tal megemeli, 8607 cím 5. sor előirányzatát 58 616 ezer Ft-tal csökkenti, 6101 cím 3. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 28 066 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 2 800 ezer Ft-tal megemeli, 6102 cím 3. sor előirányzatát 2 992 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal megemeli, 6103 cím 3. sor előirányzatát 1 900 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 200 ezer Ft-tal megemeli, 6105 cím 3. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal megemeli, 6200 cím 8. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal megemeli, 6401 cím 3. sor előirányzatát 75 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 3 200 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal megemeli, 7102 cím 8. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal megemeli, 8108 cím 3. sor előirányzatát 1 650 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 900 ezer Ft-tal megemeli, 8204 cím 6. sor előirányzatát 833 ezer Ft-tal megemeli, 8601 cím 6. sor előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 109 906 ezer Ft-tal csökkenti, 6103 cím 6. sor előirányzatát 8 550 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 51 356 ezer Ft-tal megemeli, 8104 cím 5. sor előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal megemeli, 8605 cím 3. sor előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal megemeli, 7308 cím 5. sor előirányzatát 2 264 ezer Ft-tal csökkenti, 8305 cím 5. sor előirányzatát 424 ezer Ft-tal megemeli, 7202 cím 5. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal megemeli, 8103 cím 3. sor előirányzatát 840 ezer Ft-tal megemeli, 6101 cím 6. sor előirányzatát 91 210 ezer Ft-tal csökkenti, 6304 cím 6. sor előirányzatát 91 210 ezer Ft-tal megemeli.

7. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

8-10. § * 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1-2. melléklet a 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez *