Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a központi támogatások évközi módosulását 377 644 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel, 9201 cím 10. sor előirányzatát 3 666 ezer Ft-tal, 9202 cím 10. sor előirányzatát 70 871 ezer Ft-tal, 9203 cím 10. sor előirányzatát 302 298 ezer Ft-tal, 9204 cím 10. sor előirányzatát 809 ezer Ft-tal megemeli.

(2) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezések havi kincstári elszámolása alapján a 438 899 ezer Ft összegű előirányzatmódosítást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9201 cím 9. sor és 17. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület a kerületi orvosi rendelő épületfelújítására, -korszerűsítésére valamint orvosi eszközök és szolgáltatások fejlesztésére biztosított 1 500 000 ezer Ft összeget tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel, 9208 cím 10. sor előirányzatát 32 000 ezer Ft-tal, 14. sor előirányzatát 1 468 000 ezer Ft-tal megemeli.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6101 cím 1. sor előirányzatát 178 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 20 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 16 800 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát 628 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 16 370 ezer Ft-tal csökkenti, 6102 cím 5. sor előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal csökkenti, 6103 cím 3. sor előirányzatát 43 437 ezer Ft-tal csökkenti, 6104 cím 3. sor előirányzatát 43 437 ezer Ft-tal megemeli, 6105 cím 6. sor előirányzatát 1 823 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6200 cím 1. sor előirányzatát 21 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 25 029 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 3 260 ezer Ft-tal megemeli, 5. sor előirányzatát 28 310 ezer Ft-tal csökkenti, 6302 cím 3. sor előirányzatát 6 587 ezer Ft-tal megemeli, 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6304 cím 6. sor előirányzatát 3 269 ezer Ft-tal megemeli, 7. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6309 cím 3. sor előirányzatát 91 517 ezer Ft-tal megemeli, 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6311 cím 5. sor előirányzatát 3 750 ezer Ft-tal megemeli, 8. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6401 cím 3. sor előirányzatát 185 251 ezer Ft-tal megemeli, 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6402 cím 5. sor előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal megemeli, 8. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 7101 cím 4. sor előirányzatát 215 075 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 9 085 ezer Ft-tal megemeli, 7102 cím 5. sor előirányzatát 17 624 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal csökkenti, 7201 cím 5. sor előirányzatát 10 863 ezer Ft-tal csökkenti, 7301 cím 3. sor előirányzatát 4 356 ezer Ft-tal csökkenti, 7302 cím 3. sor előirányzatát 2 511 ezer Ft-tal csökkenti, 7303 cím 5. sor előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal csökkenti, 7304 cím 5. sor előirányzatát 1 910 ezer Ft-tal csökkenti, 7306 cím 3. sor előirányzatát 17 000 ezer Ft-tal csökkenti, 7307 cím 3. sor előirányzatát 1 543 ezer Ft-tal csökkenti, 7308 cím 5. sor előirányzatát 636 ezer Ft-tal csökkenti, 8101 cím 5. sor előirányzatát 1 940 ezer Ft-tal megemeli, 8102 cím 1. sor előirányzatát 52 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 2 700 ezer Ft-tal megemeli, 8103 cím 2. sor előirányzatát 224 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 1 860 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 2 213 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát 8 989 ezer Ft-tal csokkenti, 8107 cím 1. sor előirányzatát 2 427 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8109 cím 1. sor előirányzatát 126 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8201 cím 1. sor előirányzatát 9 474 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 930 ezer Ft-tal megemeli, 5. sor előirányzatát 10 404 ezer Ft-tal csökkenti, 8205 cím 5. sor előirányzatát 600 ezer Ft-tal megemeli, 8. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8305 cím 5. sor előirányzatát 58 459 ezer Ft-tal, 8. sor előirányzatát 5 120 ezer Ft-tal megemeli, 8601 cím 5. sor előirányzatát 450 ezer Ft-tal megemeli, 2. sor előirányzatát 6 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 143 587 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 450 ezer Ft-tal csökkenti, 8605 cím 1. sor előirányzatát 41 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 6 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát 17 171 ezer Ft-tal csökkenti, 8607 cím 3. sor előirányzatát 40 ezer Ft-tal megemeli, 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 9301 cím 5. sor előirányzatát 10 454 ezer Ft-tal megemeli, 3. sor előirányzatát 10 510 ezer Ft-tal csökkenti, 9101 cím 5. sor előirányzatát 63 523 ezer Ft-tal csökkenti.

4. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően a módosításokat 133 559 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási feladatokat jóváhagyja.

7–9. § * 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez *