Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési törvény szerint közzétett központi támogatások növekedését 74 367 ezer Ft összegben, a szolidaritási hozzájárulás növekedését 173 283 ezer Ft összegben tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. mellékletét (e rendelet 1. melléklet) az alábbiak szerint módosítja.

(2) A Képviselő-testület megemeli a 9201 cím 1. sor előirányzatát 5 241 ezer Ft-tal, 9202 cím 1. sor előirányzatát 45 946 ezer Ft-tal, 9204 cím 1. sor előirányzatát 643 ezer Ft-tal, 9205 cím 1. sor előirányzatát 64 041 ezer Ft-tal, csökkenti a 9203 cím 1. sor előirányzatát 41 504 ezer Ft-tal. A Képviselő-testület megemeli a 9102 cím 14. sor előirányzatát 74 367 ezer Ft-tal.

(3) A Képviselő-testület megemeli a 9207 cím 14. sor előirányzatát 173 283 ezer Ft-tal, csökkenti a 9102 cím 14. sor előirányzatát 173 283 ezer Ft-tal.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi központi bérintézkedések támogatását 663 582 ezer Ft összegben tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. mellékletét az alábbiak szerint módosítja.

(2) A Képviselő-testület megemeli a 9201 cím 1. sor előirányzatát 19 286 ezer Ft-tal, 9202 cím 1. sor előirányzatát 264 916 ezer Ft-tal, 9203 cím 1. sor előirányzatát 379 380 ezer Ft-tal, 9401 cím 14. sor előirányzatát 663 582 ezer Ft-tal.

3. § (1) A Képviselő-testület a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből és a 2022. január 1-től érvényes bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum, rehabilitációs hozzájárulás, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei és pedagógus bérpótlék növekedése) együttes hatásaként az R 3. mellékletét az alábbiak szerint módosítja.

(2) A Képviselő-testület megemeli az 1100 cím 10. sor előirányzatát 327 166 ezer Ft-tal, 20. sor előirányzatát 312 460 ezer Ft-tal, 2100 cím 10. sor előirányzatát 21 145 ezer Ft-tal, 20. sor előirányzatát 21 133 ezer Ft-tal, 2301 cím 10. sor előirányzatát 93 991 ezer Ft-tal, 20. sor előirányzatát 93 859 ezer Ft-tal, 2302 cím 10. sor előirányzatát 315 123 ezer Ft-tal, 11. sor előirányzatát 7 446 ezer Ft-tal, 20. sor előirányzatát 322 569 ezer Ft-tal, 3200 cím 10. sor előirányzatát 74 003 ezer Ft-tal, 20. sor előirányzatát 63 930 ezer Ft-tal, 9401 cím 14. sor előirányzatát 174 051 ezer Ft-tal, 9401 cím 21. sor előirányzatát 957 409 ezer Ft-tal, 9402 cím 21. sor előirányzatát 1 467 ezer Ft-tal.

(3) A Képviselő-testület csökkenti az 1100 cím 11. sor előirányzatát 14 706 ezer Ft-tal, 2100 cím 11. sor előirányzatát 12 ezer Ft-tal, 2301 cím 11. sor előirányzatát 132 ezer Ft-tal, 3100 cím 11. és 20. sor előirányzatát 8 419 ezer Ft-tal, 3200 cím 11. sor előirányzatát 10 073 ezer Ft-tal, 4105 cím 11. sor előirányzatát 20 707 ezer Ft-tal, 4109 cím 20. sor előirányzatát 20 707 ezer Ft-tal, 9401 cím 14. sor előirányzatát 958 876 ezer Ft-tal, 21. sor előirányzatát 151 877 ezer Ft-tal, 9402 cím 21. sor előirányzatát 22 174 ezer Ft-tal.

(4) A Képviselő-testület csökkenti a 9401 cím 14. sor előirányzatát 395 132 ezer Ft-tal, megemeli a 9102 cím 14. sor előirányzatát 395 132 ezer Ft-tal.

4–6. § * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez *