Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2022. április 1. napján lép hatályba.

(2) A 10. § 2022. augusztus 1. napján lép hatályba.

10. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 7/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére