Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések és a 2021. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az intézmények 2021. évi 50 760 ezer Ft maradványát az önkormányzati maradvány terhére 330 312 ezer Ft-tal növeli. Ennek megfelelően összesen 381 072 ezer Ft előirányzat felosztását jóváhagyja az érintett intézményi címeken.

(2) Az (1) bekezdés alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 1000–3000 intézményi címek 10. sor előirányzatát 39 099 ezer Ft-tal, 11. sor előirányzatát 19 789 ezer Ft-tal, 12. sor előirányzatát 66 456 ezer Ft-tal, 16. sor előirányzatát 82 213 ezer Ft-tal, összesen 207 557 ezer Ft-tal megemeli.

(3) Az (1) bekezdés alapján az R 3. melléklet 4000 címek 10. sor előirányzatát 59 913 ezer Ft-tal, 11. sor előirányzatát 7 669 ezer Ft-tal, 12. sor előirányzatát 4 704 ezer Ft-tal, 16. sor előirányzatát 101 229 ezer Ft-tal, összesen 173 515 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványának felosztását 17 930 544 ezer Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés alapján az R 3. melléklet 6000–9000 címek 10. sor előirányzatát 22 343 ezer Ft-tal, 11. sor előirányzatát 8 977 ezer Ft-tal, 12. sor előirányzatát 1 083 468 ezer Ft-tal, 14. sor előirányzatát 4 733 131 ezer Ft-tal, 16. sor előirányzatát 9 078 226 ezer Ft-tal, 17. sor előirányzatát 1 761 312 ezer Ft-tal, 18. sor előirányzatát 699 200 ezer Ft-tal, 21. sor előirányzatát 543 887 ezer Ft-tal megemeli.

3. § A Képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetés támogatására biztosított 86 950 ezer Ft központi támogatást és a nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezetek támogatására biztosított 1 040 ezer Ft kiegészítő támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 1. és 9102 cím 14. sor előirányzatát 86 950 ezer Ft-tal, 9205 cím 1. és 8303 cím 14. sor előirányzatát 1 040 ezer Ft-tal megemeli.

4. § A Képviselő-testület az országgyűlési képviselők választására és országos népszavazásra biztosított 33 672 ezer Ft normatív támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 4108 cím 1. és 12. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6101 cím 6. sor előirányzatát és 9102 cím 14. sor előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal megemeli, 9309 cím 3. és 12. sor előirányzatát 34 430 ezer Ft-tal, 20. és 21. sor előirányzatát 11 965 570 ezer Ft-tal megemeli, 7102 cím 3. sor és 14. sor előirányzatát 1 240 ezer Ft-tal megemeli, 7308 cím 14. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal csökkenti, 7102 cím 18. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

6–8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 10/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez *