Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 13/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - normál nyersanyagár - a nevelési - oktatási intézményekben

A szolgáltató nettó nyersanyag árai A szolgáltató bruttó nyersanyag árai
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 70 Ft/adag tízórai: 89 Ft/adag
ebéd: 290 Ft/adag ebéd: 368 Ft/adag
uzsonna: 70 Ft/adag uzsonna. 89 Ft/adag
Általános iskolai étkezésért fizetendő tízórai: 80 Ft/adag tízórai: 102 Ft/adag
térítési díj ebéd: 330 Ft/adag ebéd: 419 Ft/adag
uzsonna: 80 Ft/adag uzsonna: 102 Ft/adag
Gimnáziumi étkezésért fizetendő térítési díj ebéd: 400 Ft/adag ebéd: 508 Ft/adag
Napközis tábori étkezésért fizetendő tízórai: 80 Ft/adag tízórai: 102 Ft/adag
térítési díj ebéd: 330 Ft/adag ebéd: 419 Ft/adag
uzsonna: 80 Ft/adag uzsonna: 102 Ft/adag

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - diétás nyersanyag ár - a nevelési-oktatási intézményekben, az önkormányzat a 17,5 millió Ft-ot átvállalta

A szolgáltató nettó nyersanyag árai A szolgáltató bruttó nyersanyag árai
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 58 Ft/adag tízórai: 74 Ft/adag
ebéd: 326 Ft/adag ebéd: 414 Ft/adag
uzsonna: 58 Ft/adag uzsonna: 74 Ft/adag
Általános iskolai étkezésért fizetendő tízórai: 86 Ft/adag tízórai: 109 Ft/adag
térítési díj ebéd: 385 Ft/adag ebéd: 489 Ft/adag
uzsonna: 86 Ft/adag uzsonna: 109 Ft/adag
Gimnáziumi étkezésért fizetendő térítési díj ebéd: 394 Ft/adag ebéd: 500 Ft/adag
Napközis tábori étkezésért fizetendő tízórai: 86 Ft/adag tízórai: 109 Ft/adag
térítési díj ebéd: 385 Ft/adag ebéd: 489 Ft/adag
uzsonna: 86 Ft/adag uzsonna: 109 Ft/adag

  Vissza az oldal tetejére