Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezések havi kincstári elszámolását 72 442 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 20. sor és 21. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából eredő 29 925 ezer Ft pótlólagos támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9205 cím 1. sor előirányzatát és 9102 cím 14. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület az országgyűlési képviselők választására és országos népszavazásra utólagos elszámolás alapján biztosított 6 375 ezer Ft és az őszi népszámlálásra előlegként biztosított 96 347 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 4108 cím 1. sor előirányzatát 102 722 ezer Ft összeggel, 10. sor előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal, 11. sor előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, 12. sor előirányzatát 30 777 ezer Ft-tal, 14. sor előirányzatát 1 945 ezer Ft-tal megemeli.

4. § A Képviselő-testület az intézményeket érintő feladatellátások fedezetére 36 422 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 7308 cím 14. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal, 8605 cím 12. sor előirányzatát 6 258 ezer Ft-tal, 9102 cím 14. sor előirányzatát 29 664 ezer Ft-tal csökkenti, 1100 cím 12. sor előirányzatát 2 682 ezer Ft-tal, 2100 cím 12. sor előirányzatát 447 ezer Ft-tal, 2301 cím 12. sor előirányzatát 745 ezer Ft-tal, 2302 cím 12. sor előirányzatát 975 ezer Ft-tal, 16. sor előirányzatát 270 ezer Ft-tal, 3100 cím 10. sor előirányzatát 26 168 ezer Ft-tal, 11. sor előirányzatát 3 496 ezer Ft-tal, 12. sor előirányzatát 298 ezer Ft-tal, 3200 cím 12. sor előirányzatát 343 ezer Ft-tal, 4111 cím 12. sor előirányzatát 998 ezer Ft-tal megemeli.

5. § A Képviselő-testület az intézményeket érintő közösségi költségvetés terhére megvalósuló feladatokra 2 800 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 8607 cím 14. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 1100 cím 16. sor előirányzatát 250 ezer Ft-tal, 2301 cím 12. sor előirányzatát 1 800 ezer Ft-tal, 2302 cím 12. sor előirányzatát 750 ezer Ft-tal megemeli.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 14. sor előirányzatát 1 167 739 ezer Ft-tal csökkenti, 6308 cím 16. sor előirányzatát 764 889 ezer Ft-tal megemeli, 6401 cím 16. sor előirányzatát 293 000 ezer Ft-tal megemeli, 8104 cím 18. sor előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal megemeli, 8305 cím 14. sor előirányzatát 69 850 ezer Ft-tal megemeli, 8607 cím 14. sor előirányzatát 56 100 ezer Ft-tal csökkenti, 6101 cím 12. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, 16. sor előirányzatát 28 250 ezer Ft-tal, 17. sor előirányzatát 2 700 ezer Ft-tal, 6102 cím 16. sor előirányzatát 4 650 ezer Ft-tal, 18. sor előirányzatát 3 400 ezer Ft-tal, 6103 cím 12. sor előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, 16. sor előirányzatát 400 ezer Ft-tal, 7102 cím 18. sor előirányzatát 3 200 ezer Ft-tal, 8108 cím 12. sor előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, 8204 cím 16. sor előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal megemeli.

7. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

8. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően a módosításokat 28 342 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

9–11. § * 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 17/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez *