Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében a polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1-25. § * 

26. § * 

27-28. § * 

29. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2022. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 26. §-a 2023. január 1. napján lép hatályba.

30-31. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1-2. melléklet a 19/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet 19/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet 19/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére